บริการ

S.M.E. Services

บริษัท SME Construction Company Limited เริ่มก่อตั้งใน เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ชื่อเดิมคือบริษัท S.M. Construction Supply Limited ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ งานเหล็กทั่วไป งานโครงสร้างอาคาร งานซ่อมบำรุง และ งานโยธา

งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานโรงงานอุสาหกรรม การสร้างถัง โดยใช้เหล็กแผ่นและเหล็กโครงสร้างเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง

งานประกอบเชื่อมและติดตั้งท่อโครงการ

 • งานขึ้นรูปเหล็ก

 • งานเครื่องจักร

 • งานขนถ่ายวัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สร้างและติดตั้งตัวถัง

 • ซ่อมบำรุงตัวถัง

 • ตรวจสอบตัวถัง

 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงปั๊มและอุปกรณ์

 • ซ่อมบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักร

 • แรงงานคน

 • งานก่อสร้างอาคาร

 • งานปรับที่ ถมดิน